Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Mageshops.nl, handelsnaam van Netfort, ingeschreven in het Handelsregister bij de KVK onder nummer 67686400. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Netfort door middel van het klantensysteem van Netfort en de verwerkingen via onze website mageshops.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Netfort respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Netfort. U dient zich ervan bewust te zijn dat Netfort niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Netfort, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Netfort en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Netfort worden gebruikt om u te informeren over de diensten van Netfort. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Netfort mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Netfort. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Netfort.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u dit te allen tijde kenbaar maken.

Bewaartermijn

Netfort bewaart uw gegevens voor langere tijd om u ook in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Ze zijn nodig voor de goede werking van deze website. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Netfort. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Privacy